Autorizovaný predaj, servis a poradenstvo pre výrobky
spoločnosti Riepe pre Slovensko

     
 
O spoločnosti
     
Umiestnenie produktov Riepe
     
LPZ II / TH 97
     
LP 113
     
NFLY
     
LP 289
     

LP 163

     
Leštiace kotúče
     
Zvlhčovač dýhy
     
LP 305 ručné čistenie
     
Kontaktný formulár
     
Video
     
 

LP 163/93 - Čistiaca zmes

Zariadením nastrekujeme špeciálnu kvapalinu - čistiacu zmes LP163/93® na vrchnú a spodnú stranu hrany dielca (hranovacia páska). Vďaka nástreku čistiacej zmesi a následným ošetrením leštiacim kotúčom sa odstránia separačná zmes a zvyšky lepu so všetkými nečistotami.

Takisto je lepená špára a hranovacia páska ochladzovaná. Vďaka nástreku kvapaliny sa teplota z trenia kotúča znateľne zredukuje. Odstránia sa zvyšky lepidla z lepeného spoja. Rádius hranovacej pásky sa vďaka špeciálnej čistiacej zmesi leští za vlhka, zmenšuje sa prehriatie hrany a hrana sa ani nepoškriabe trením. Popri tom sa rádius hrany políruje a jeho lesk sa zosúľaďuje s leskom plochy dielca.

Zlepence zvyškov lepu na leštiacich kotúčoch sa už nevyskytujú!
 
Výsledok: absolútne čisté hranovanie!

Tento výsledok sa dá dosiahnuť, ak sú leštiace kotúče po celej šírke bez oscilácie.


 

Leštiaci kotúč musí byť naklonený 3° voči opracúvanému dielcu, na pevno (bez oscilácie), len s ľahkým tlakom na dielec! Otáčanie v smere posuvu dielca kvôli zníženiu prehriatia!

Spotreba na dýzu 1 liter na 5000 metrov. Elektronicky riadené nástrekové zariadenie na čistiacu zmes vyžaduje prípojku vzduchu s 3 barmi a 230-V elektrickú prípojku.

 
  Nástrekové zariadenie na čistiacu zmes namontované pred leštiacimi kotúčmi

 
 
 
   

© 2012 Miroslav Burda